4 điều cần biết về thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh

Thời gian giao dịch hàng hóa phái sinh sẽ bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và diễn ra 24/24 tại Saigon