Giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?

Giao dịch hàng hóa phái sinh là gì? Đầu tư thế nào? Có rủi ro gì không? là những câu hỏi thường gặp của nhiều