Hàng hóa phái sinh lừa đảo thật không?

“Hàng hóa phái sinh lừa đảo thật không?” là câu hỏi được truyền tai từ rất nhiều các nhà đầu tư “trẻ” khi mới bắt