Nên đầu tư hàng hóa phái sinh hay chứng khoán năm 2022?

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp và khó có thể lường trước. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng