5 điều cần biết khi giao dịch dầu thô tại Việt Nam

Giao dịch dầu thô chính là hàng hóa “chủ chốt” trên thị trường hàng hóa. Chính vì thế, giá dầu thô là thứ được các