GIỚI THIỆU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI DẦU THÔ BRENT TRÊN THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH HÀNG HÓA VIỆT NAM

GIỚI THIỆU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI DẦU THÔ BRENT TRÊN THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH HÀNG HÓA VIỆT NAM

Đang cập nhật giới thiệu sản phẩm…

Chi tiết hợp đồng

Tên sản phẩm giao dịch Dầu thô Brent
Mã hàng hóa QO
Độ lớn hợp đồng 1 000 thùng / lot
Đơn vị giao dịch USD / thùng
Thời gian giao dịch Thứ 2 – Thứ 6

7:00 – 5:00 (ngày hôm sau)

Bước giá 0.01 USD / thùng
Tháng đáo hạn 96 tháng liên tiếp
Ngày thông báo đầu tiên Theo quy định của MXV
Ngày giao dịch cuối cùng Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn 2 tháng
Ký quỹ Theo quy định của MXV
Giới hạn vị thế Theo quy định của MXV
Biên độ giá Theo quy định của MXV
Phương thức thanh toán Không giao nhận vật chất
Tiêu chuẩn chất lượng Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Tiêu chuẩn đo lường

Theo quy định của sản phẩm Dầu thô (Brent Crude Oil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.


Sản Phẩm Liên Quan

Khí tự nhiên

Hợp đồng tương lai Khí tự nhiên được giao dịch theo kỳ hạn trên sàn NYMEX, độ lớn hợp đồng 10 000 đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) / lot

Dầu WTI

Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI được giao dịch theo kỳ hạn trên sàn NYMEX, độ lớn hợp đồng 1 000 thùng / lot

Xăng pha chế

Hợp đồng tương lai Xăng pha chế được giao dịch theo kỳ hạn trên sàn NYMEX, độ lớn hợp đồng 42 000 gallon / lot